In verband met zijn gezondheid heeft
Dj Siegfried on te kennen gegeven,niet langer
Meer te kunnen draaien wij wensen hem sterkte
Nu hij zijn hobby niet meer kan uitoefenen 
beterschap namens
Het hele team MUZIEKEXPRESS